Bezpečnost dětí dle ČSN EN 13120

Děti jsou pro každého z nás tím nejdůležitějším na světě. Baví nás sledovat jejich pokroky, těšíme se z jejich nových dovedností, radujeme se z jejich zvídavosti a objevování světa kolem sebe. Běžné domácí vybavení, spotřebiče, nábytek, ale i žaluzie a rolety se mohou stát zejména pro kojence a menší děti potenciálním nebezpečím.

Obecné zásady

Norma ČSN EN 13120 se vztahuje na všechny vnitřní žaluzie instalované na místech, kde mají přístup děti ve věku od 0 do 42 měsíců, jako jsou například byty, rodinné domy, hotely, nemocnice, kostely, obchody, školy a všeobecně všechna veřejná místa. Interiérové žaluzie, u kterých nevznikají žádné nebezpečné smyčky ovládacího mechanismu, jsou z hlediska plnění této normy považovány za odpovídající.

Norma se naopak nevztahuje na místa, kde se výskyt dětí nepředpokládá, jako jsou kanceláře, výrobní haly, laboratoře a podobně. V tomto případě musí být na výrobku upozornění s následujícím textem: „Výrobek je určen k instalaci v prostorách, kde se nepředpokládá přístup dítěte“.

Nebezpečí uškrcení kojence a malých dětí vzniká tam, kde přístupná šňůra (šňůry), která je součástí vnitřní clony, může vytvořit nebezpečnou smyčku a/nebo představuje nebezpečí zamotání. Nebezpečné smyčky mohou být vytvořeny taháním šňůr a/nebo vnitřních šňůr.

Kompletní odstranění nebezpečí uškrcení může být nejlépe dosaženo tím, že je šňůra držena mimo dosah dětí. Pokud je šňůra požadována pro ovládání vnitřní clony, musí být nebezpečí uškrcení minimalizováno tím, že se odstraní nebezpečná smyčka, a to buď použitím systému pro přetržení, nebo použitím upevněného napínacího systému.

Systém pro přetržení

Délka vytahovací šňůry musí být omezena takto:

Pokud není specifikována montážní výška, bude délka tahacího lanka menší než nebo rovna 2/3 výšky clony.

137990Pokud je montážní výška zadána, bude vzdálenost od podlahy ke spodní části tahacího lanka alespoň 0,6 m.

137991Nebezpečná smyčka musí být odstraněna v průběhu postupného působení zatížení 6 kg nebo nejpozději do 5 sekund po působení.

Upevněný (pevný) napínací systém

Upevněný napínací systém zabraňuje smyčce řetízku stát se volným. Toho se dosáhne montáží upevněného přídržného zařízení v maximální možné vzdálenosti od ovládacího mechanismu. Vzdálenost mezi dvěma prameny smyčky nesmí být větší než 50 mm v místě výstupu z pevného napínacího zařízení a současně musí vytahovací šňůry být omezeny následovně:

Pokud není specifikována instalační výška a pokud je výška clony menší nebo rovna 2,5 m, musí být délka vytahovací šňůry nižší nebo rovna 1 m.

Pokud není specifikována instalační výška a pokud je výška žaluzie vyšší než 2,5 m, musí být délka šňůr nižší nebo rovna výšce clony s odečtením hodnoty 1,5 m.

Pokud je instalační výška specifikována, bude vzdálenost od podlahy ke spodní části ovládací šňůry alespoň 1,5 m.

137992

 

Ochranné systémy interiérové stínící techniky

Bydlíte nebo brzy budete bydlet v domě či bytě vašich snů. Vybíráte si žaluzie nebo rolety tak, aby splnily vaše požadavky na zastínění interiéru, světelnou i tepelnou pohodu pro práci i odpočinek, snížily náklady na klimatizaci a současně dotvořily váš interiér podle vašich představ.

Výrobky od našeho dodavatele, společnosti ISOTRA a.s. představují špičkové technické řešení skloubené s požadavky na moderní design. Je pro nás samozřejmostí splňovat také požadavky normy ČSN EN 13120 na zajištění bezpečnosti dětí.

Společnost ISOTRA a.s. vyvinula následující vlastní ochranné prvky pro zajištění bezpečí vašeho domova a vašich dětí:

Spojka

Spojka zajistí, že při působení síly větší než 6 kg dojde k roztržení řetízku a eliminaci nebezpečné smyčky.

Spojka nákres Spojka provedení na rámu

Kladka

Při jejím použití dojde k napnutí ovládacích šňůr tak, že mezi dvěma šňůrami není možné vytvořit smyčku.

Kladka nákres Kladka provedení na rámu

Naviják, dvě kolečka a dvě kladky

Zabraňují šňůrám tvořit smyčky a zároveň je udržují ve výšce mimo dosah dětí.

Naviják nákres Naviják provedení na rámu

Dvě kolečka nákres Dvě kolečka provedení na rámuVšechny
naše výrobky interiérové stínící techniky jsou označeny varovným upozorněním. Upozornění najdete jak na samotném výrobku, tak na jeho obalu.

Text a forma výstražného značení je dána samotnou normou a má následující formu:

VAROVÁNÍ:

  • malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek;
  • aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte;
  • odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry;
  • nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Výstražný piktogram

Informace na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter a slouží jako všeobecný úvod do této problematiky. Jediným závazným dokumentem jsou ČSN vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v platném znění. Webové stránky www.stinime.cz nejsou jakkoli odpovědná za případné chybné, neúplné nebo zavádějící informace. Webové stránky www.stinime.cz . nejsou rovněž odpovědné za jakékoli ztráty způsobené se spoléháním se pouze na tyto informace.

Zdroj: www.isotra.cz

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.